Ingen vil bli feier

Brannvesenet i Sandnes trenger nye feierlærlinger. Men ingen unge søker seg til yrket.