Fengsla etter vald og truslar

Ein 17 år gammal ungdom frå Hå vart framstilt i Sandnes forhørsrett i mandag og varetektsfengsla for fire veker.