• Reidar Waldeland ønsket et moderne hus, men ville samtidig ta vare på noe av det gamle og engasjerte sivilarkitekt Ole Serinius Trodahl. Pål Christensen

Hundre år gammelt hus inne i huset

Reidar og Ingebjørg Waldeland bygde et 113 år gammelt hus inn i det moderne bolighuset. Nå har de fått Hå kommunes byggeskikkpris.