• Hva skjer nå, Tor Brekke? Her taler Tor Brekke under folkemøtet på Stangeland i slutten av januar. Bak fra venstre er regionsdirektør Bente Dalåker, miljøterapeut Helene Kyllingstad og mottaksleder Mette Grude. Syed Ali Shahbaz Akhtar

Hero kan måtte avvikle asylmottak

Hero har protestert på Sandnes kommunes strenge retningslinjer for etablering av asylmottak. Fylkesmannen sier kommunen er i sin fulle rett. — Dette kan bety kroken på døra for oss, sier Hero.