• Kåre Strand skal gjera gjera Stokkalandsmarka til Hå sin nye "by". Jon Ingemundsen

Han skal utvikla Hå sin nye by

Aldri før har det vore gitt klarsignal for så mange bustader i Stokkalandsmarka som i fjor.