• Tomme, uvirksomme lokaler – slik som her i nummer 38 – er det litt for mange av i Langgata. Svein Torgersen vil aller helst rive gården og bygge nytt, men håper kommunen etter hvert medvirker til at lokalene kan bli bedre utnyttet. Fredrik Refvem

Gårdeiere vil fylle hullene i Langgata

Det gamle tannlegekontoret er tomt, forlatt og i forfall. Slik er det med mange lokaler i Langgata. Både Sandnes kommune og gårdeierne vil ha mer aktivitet. Behovet for en skikkelig rotfylling er stort.