Asylsøkere til Dale uten intervju i Oslo

UDIs nye mottaksordning for asylsøkere har kapasitetsproblemer. Lørdag ble 37 asylsøkere sendt fra Oslo til mottakssenteret på Dale uten først å ha blitt intervjuet.