Mer aktivitet i Bergelandsgata

Flere av de tomme butikklokalene iBergelandsgata kan bli tatt i bruk i nær framtid.