Politikerne frykter forsinkelser

Selv om mange politikere anser Vatneli for et godt alternativ til en ny skole på Hana, frykter de at byggestarten kan bli svært forsinket dersom man nå skrinlegger Vatnekrossen-alternativet. Rådmannen har allerede advart mot en slik løsning fordi den fører til at både reguleringsarbeid, prosjektarbeid og ekspropriasjonssak stopper opp.