• Svømmealliansen sin talsperson Morten Larsen skuer ut over området i Jåttåvågen der Folkebadet er planlagt. Pål Christensen

Folkebadet kan bli privat

Ap protesterer mot å la private bygge Folkebadet i Jåttåvågen. Til ingen nytte.