• I Stavanger har 1405 lærere godkjent utdanning. Lene Nybø som her hjelper Emma Eltervåg, er blant dem. 41 lærere har ikke godkjent utdanning. (Arkivfoto fra august 2013). Pål Christensen

Stavanger: 41 lærere ikke godkjente

Det er viktig at de 41 lærerne i stavangerskolen som har "hull" i utdanningen sin får fylt disse, mener oppvekststyret.