• Jæren i sikte, og vi sier som Tryggve Gran: Hurra, hurra. Pål Christensen

Vi tok en Gran over Nordsjøen