• Den røde ringen er rundt det nye området for «Kiss And Fly». Parkeringsanlegget i midten, med terminalen rundt. Streken på midten av bygget indikerer hvor den nye delen er ifht. den gamle/nåværende. Venstre del/delen mot oss er det nye anlegget. Den nye delen er omtrent like stor som den nåværende. DET ER VERD Å UNDERSTREKE AT DETTE KUN ER SkISSER AV NYTT P-HUS, OG AT DET KAN SKJE ENDRINGER I UTSEENDET OG FASADER FØR UTBYGGINGEN ER FERDIG.

Nå må du gå lenger til flyplassen

Det blir store endringer av trafikken rundt Stavanger lufthavn, Sola. En av endringene er at området for av— og påstigning med bil blir flyttet lenger bort fra terminalen.