• Det er nå konstatert vannskader i alle førsteetasjeleilighetene i boligkompleksene i Sollivegen. Beboerne holder Vinkel Bygg ansvarlig. PRIVAT

Beboere tar fuktskader til retten

18 beboere i Sollivegen i Sola saksøker Vinkel Bygg for over 6 millioner kroner.