• Ali Chaudry har ikkje ord for kor vondt det er å sjå det som har skjedd i Pakistan. Anders Minge

– Dette er folk på ville vegar

Ali Chaudry har ikkje ord for det som skjedde i Peshawar tysdag. No samlar muslimar seg i Sandnes moske for å snakka ut i den triste tida.