• Arbeidstilsynet er ikke nådig i sin kritikk av arbeidsforholdene i Helse Stavanger. Tilsynet har særlig undersøkt Psykiatrisk divisjon. Tillitsvalgte, ledelse og verneombud er enige om å samarbeide for å rydde opp. Fra venstre: Mette Øfstegaard, hovedtillitsvalgt ved Psykiatrisk divisjon, organisasjon- og personaldirektør Maiken Jonassen og foretakshovedverneombud Linda Marie Schouw. Anders Minge

Sykehusansatte jobber 26 timer i strekk

Pleiepersonell går opptil triple vakter, ifølge Arbeidstilsynet.