• Fornøyde: John Peter Hernes (Høyres gruppeleder til høyre) med Per A. Thorbjørnsen (Venstres gruppeleder) og Egil Olsen (H) i midten. Fredrik Refvem

Stor enighet i bystyret om ny kurs i friområdesaken

Framover kommer kommunen til å inngå leieavtaler med flere grunneiere når de skal anlegge turstier i stedet for å kjøpe med eller uten tvang.