• I drivhus og i 180 meter lange tunneler dyrker Maria og Jakob Årsvold fram bergknapp som blir lagt på stadig flere tak, særlig i byene. Jarle Aasland

Tak som grønne lunger

Du ser ikke taket på nye Stavanger konserthus så ofte, ei heller taket på hotellet i Løkkeveien, men kanskje fikk du med deg taket på nye Tu skule på Kåsen etter reportasje i Aftenbladet nylig.