Vil ikkje binda seg til omsorgsbustader

Politikarane vil ikkje satsa einsidig på omsorgsbustader. Vedtaket i tidlegare eldreplan om å byggja 18— 20 nye omsorgsbustader, skal difor ikkje lenger vera førande for kva omsorgsmodell ein går inn for.