Dommen kan få konsekvenser

Politiet kan komme til å endre sin grensedragning mellom bot og fengselsstraff etter dommen fra Jæren forhørsrett.