• Her, i krysset Langgata/Olav Kyrresgate med utestedet Banken i huset til venstre og ungdomsstedet L54 til høyre med flagget, vil politikerne tillate avstenging og alkoholservering i gatene, mens L54 avholder sine rusfrie arrangement for unge bokstavelig talt vegg i vegg. Silje Ludvigsen

Blander alkoholarrangement med rusfritt for unge 17. mai

Til tross for kraftige advarsler fra sosialtjenesten vil byens fremste politikere tillate utearrangement med alkoholservering i samme gatekryss som ungdom har sitt rusfrie tilbud ved L54.