• Slik vil de stå hver sommer frem til 2019, om folket ønsker det samme. F.v. Martin S. Håland (Sp), ordfører Stanley Wirak (Ap), Tore Andreas Håland (Frp), varaordfører Pål Morten Borgli (Frp), Annelin Tangen (Ap), Heidi Bjerga (SV) og Roald A. Lende (Pp). Torkel Anstensrud Schibevaag

Posisjonerer seg for fire nye år

Bare eiendomsskatten kan hindre posisjonspartiene fra å fortsette, men ordfører Stanley Wirak (Ap) er igjen forberedt på å skrote den upopulære skatten.