• Det brenner godt på stedet. FOTO: Jonas Haarr Friestad

Brannen er slukket

Mekjarvik ferjekai var en periode stengt på grunn av giftig røyk over fjorden.