• Veisystemet ved E 39, Diagonalen, Nesbuveien og Madlaveien er en kjent flaskehals som politikerne ønsker å bruke millionbeløp på å utbedre. Her fra "Rumag-krysset" avbildet i oktober. Fredrik Refvem

Irriterende flaskehalser

Dette er en hastesak. Så fort som overhodet mulig vil Stavanger-politikerne bruke 25 millioner på trafikale flaskehalser som "alle" liker å mislike.