• Frostskadene på Jæren var massive etter den spesielle vinteren og våren 2013. Først litt ut i mai hadde landskapet fått et skjær av grønt. Foreløpig er bare en fjerdedel av vel 500 erstatningssøknader fra bønder ferdig behandlet. Fredrik Refvem

Frostskadet gras: Store tap, begrensede erstatninger

Foreløpige gjennomsnitts-erstatninger etter de store frostskadene på eng i Rogaland sist vinter utgjør rundt 14.000 kroner. Det dekker bare en liten del av tapene til de fleste bøndene som har søkt.