• Seniorinspektør Inga Torp Nielsen var positiv til fremgangen lekelandet har hatt når det gjelder renholdsrutiner. Renholdet kunne likevel vært bedre. Syed Ali Shahbaz Akhtar

Disse bildene fikk Mattilsynet til å reagere

Bekymringsmeldinger fra foreldre førte til uanmeldt kontroll hos Leos Lekeland. – Det er fortsatt ting å sette fingeren på, melder tilsynet.