• Jostein Frøyland håper regjeringen tar Fylkesmannens innsigelse mot nedbygging av familiegarden til følge. Familien vil uansett nekte å selge jorda frivillig, sier Frøyland. Jon Ingemundsen

Vil regjeringen bygge ned fulldyrka jord på Frøyland?

Det avgjørende jordvernslaget om 350 dekar fulldyrket jord på Frøyland nærmer seg. Fylkesmannen oversender nå sin innsigelse mot nedbygging til Kommunal— og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H).