- POTs behandling av Viksveen-saken bør granskes

Stein Viksveens advokat, Atle Helljesen, mener at påtalemyndigheten bør undersøke Politiets overvåkingstjeneste (POT) sin behandling av Viksveen-saken.