Forhørsretten: Qvigstads argumenter «uholdbare»

Dommer Truls Lie kaller førstestatsadvokat Lasse Qvigstads anførsler i Viksveen-saken for «uholdbare». Stein Viksveens advokat, Atle Helljesen, mener Riksadvokaten må komme på banen før lagmannsretten får saken.