Nå vil han fjerne klasserom

Da skolesjef Olav Lindal i Hå ville betale klasser for å fjerne tavlene, ble det bråk. Nå står klasserommene for tur.