Ingen bønn for grendeskoler

JØRPELAND: Hverken elevers bønn eller foreldrenes harde argumenter hjelper. Rådmannen i Strand beklager at han ser ingen annen mulighet enn å legge ned tre grendeskoler. Skolekampen i Strand går inn i sluttfasen etter måneder med harde fronter. Bare feil saksbehandling reddet to av tre grendeskoler fra å bli nedlagt under budsjettbehandlingen på tampen av fjoråret. Nå blir også den tredje nedlagt dersom politikerne følger råd-mannens forslag.