Ja til «Reisemål Jæren»

Med stort flertall sier Time formannskap ja til å støtte utviklingsprosjektet «Reisemål Jæren».