2019: En mor, innlagt på barselavdelingen med en av sine to nyfødte tvillinger, oppdaget plutselig at barnet ikke pustet.
Likevel vurderte en lege at barnet kunne bli værende med mor på barsel.
Timer etter oppdaget moren at barnet igjen ikke pustet.
Senere i 2019: Et barn født til termin pustet ikke da det ble født.
Etter observasjon av lege ble barnet lagt på fars bryst i stedet for på nyfødt intensiv.
To år etter hendelsene får Stavanger universitetssjukehus krass kritikk: Barna fikk ikke hjelpen de hadde behov for.

Et nyfødt barn hadde alvorlig oksygenmangel, men ble lagt på fars bryst en periode i stedet for rett på nyfødt intensiv. Et annet prematurt barn ble lagt inn på barsel i stedet for på nyfødt intensiv. To år senere får Stavanger universitetssjukehus krass kritikk: Barna fikk ikke hjelpen de hadde behov for.

Publisert: Publisert:

Hun tilkalte hjelp. Tvillingene ble født prematurt, i uke 34, og ble ikke undersøkt av lege i forbindelse med fødselen. Ett av barna ble lagt inn på nyfødt intensiv på grunn av lav vekt, mens den andre altså ble lagt inn sammen med mor på barsel. 16 timer gammel, oppfattet pleiepersonalet at barnet var dårlig, og kontaktet lege.

Legen vurderte at barnet kunne bli værende på barsel. Senere oppdaget moren at barnet ikke pustet. Da ble tvillingen overført til nyfødt intensiv. Avdelingen får krass kritikk. Aftenbladet kjenner ikke til om barnet fikk varige mén.

Les hele saken med abonnement