Forslag om forbud mot konverteringsterapi: – Et skritt mot et friere og mer inkluderende Norge

Regjeringen la torsdag fram forslag om forbud mot konverteringsterapi. Nå skal forslaget ut på høring med frist til 10. oktober.

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) redegjorde torsdag for et lovforslag om forbud mot konverteringsterapi.
  • NTB
Publisert: Publisert:

– Dette er en dag jeg har gledet meg lenge til. I dag tar vi et stort, nytt og viktig skritt mot et friere og mer inkluderende Norge. Dette er et forbud som vil endre folks liv, og som vil forhindre at folk i fremtiden blir utsatt for overgrep, sa kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) på en pressekonferanse torsdag ettermiddag.

Lovforbudet skal tas inn i straffeloven. Strafferammen for å utføre konverteringsterapi foreslås å være bøter eller fengsel i inntil tre år, mens strafferammen vil være seks år dersom handlingen har medført betydelig psykisk skade.

– Vi vet at skeive har dårligere levekår enn andre. De møter fordommer, diskriminering og hatkriminalitet. Konverteringsterapi er en skadelig praksis der noen metodisk og med hensikt forsøker å endre andre mennesker på grunn av hvem de er og hvem de elsker. Det ønsker vi å forby, sier Trettebergstuen.

Forbudt å reklamere

Dersom forslaget blir vedtatt, vil det bli forbudt å markedsføre metoder som har mål om å endre, fornekte eller undertrykke folks seksuelle orientering eller kjønnsidentitet.

– Det bør være en selvfølge at et forbud mot konverteringsterapi også må innebære at aktører ikke skal kunne reklamere for dette. Det er en krenkelse i seg selv å få sånne henvendelser. Et markedsføringsforbud er en forutsetning for et effektivt forbud mot konverteringsterapi, sier kultur- og likestillingsministeren.

Et slikt brudd på markedsføringsforbudet vil føre til bøter eller fengselsstraffer på inntil seks måneder.

Kritisk til tidligere forslag

Solberg-regjeringen sendte i juli 2021 et forslag om lovregulering av konverteringsterapi på høring. Både SV og MDG var kritiske til forslaget, og Trettebergstuen mente at forslaget ikke gikk langt nok.

– Den forrige regjeringen gjorde ikke jobben. De la fram et altfor dårlig lovutkast, og det omhandlet ikke forbud mot markedsføring. Det vil jeg ha, vi vil ha en lov som går lenger for å sikre at det blir forbudt å krenke folks menneskerettigheter på denne måten, sa Trettebergstuen til Dagbladet tidligere i år.

Konverteringsterapi, også kjent som homoterapi, er en svært omstridt behandling med mål om å endre den seksuelle orienteringen eller kjønnsidentiteten til en person.

Bufdir jobber med en kartlegging av konverteringsterapi i Norge. Den skal være klar sommeren 2023, men regjeringen har allerede varslet at de ikke vil vente på denne før de innfører et forbud mot praksisen.

Publisert: