Nettmøte: Lyse svarte om strømprisene

Strømprisen har nådd nye høyder. Les hva Lyse svarer om strømsituasjonen.

Svarte om strøm: Ane Marte Hausken, administrerende direktør Lyse Energi, fra venstre, Andreas Veggeland, kommunikasjonssjef Lyse, Håvard Tamburstuen, administrerende direktør Lyse Elnett og Sindre Ims, administrerende direktør Lyse Produksjon.
Siste innlegg
 • DEL
  Takk for oss

  Takk for bred og opplysende fakta basert informasjon

  Kristoffer Alf Westlye

  Tusen takk for det!

  Nå må vi rett og slett logge av, men vi benytter anledningen til å takke for de mange gode spørsmålene vi har fått. Vi har forsøkt å svare på det meste, men dersom du fortsatt lurer på noe angående ditt kundeforhold, anbefaler vi å kontakte vårt kundesenter :)

  Ane Marte Hausken, Sindre Ims, Håvard Tambarstuen og Andreas Veggeland
 • DEL

  Hva er det som gjør at den siden på lyse.no som skal vise prisen i morgen som regel viser prisen i går? Det blir jo håpløst å styre belastningen når vi ikke vet prisen.

  Rolf Børge Rettedal

  Hei Rolf. Det høres jo ikke riktig ut, så vi skal se nærmere inn i dette.

  Ane Marte Hausken, adm.dir. Lyse Energi
 • DEL

  Er det mulig å innføre toprisavtale for private husholdninger? For eksempel høyere pris for forbruk over f.eks. 20.000 KWh?

  Tove Rasmussen

  Vi har ikke anledning til å gjøre dette i dag. Det må i tilfelle komme politiske endringer dersom dette skal kunne tilbys.

  Andreas Veggeland, Kommunikasjonssjef
 • DEL

  Hvem setter prisen på fastleddet

  gunnar omland

  Det er nettselskapet selv som fastsetter nettleien, men RME (NVEs reguleringsmyndighet) kontrollerer at inntekten nettselskapet henter inn gjennom nettleien ikke er høyere enn det nettselskapet totalt har lov til å ta seg betalt fra sine kunder. (Kilde: NVE)

  Andreas Veggeland, Kommunikasjonssjef
 • DEL

  De 4 utenlandskabler går i fra sørvestlandet og sørlandet. Hvorfor skal vi straffes med høyere priser en midt og nordnorge?

  Rune Olsen

  Det er som nevnt tidligere i nettmøtet Statnett som drifter mellomlandsforbindelsene. (Det er flere enn fire av dem, vi har hatt slike forbindelser siden 1960-tallet).

  Prisforskjellene internt i Norge skyldes først og fremst kapasitetsbegrensninger på det nasjonale strømnettet.

  Andreas Veggeland, Kommunikasjonssjef
 • DEL

  Hei var innom min side og sjekket strøm/ priser av forbruket nå. Kan bare se forbruket av strøm/ priser i går.

  Rune Olsen

  Du kan forsøke lysenett.no/minside.

  Andreas Veggeland, Kommunikasjonssjef
 • DEL

  Er det ikke null konkuranse, og tilnærmet monopolvirksomhet det med å selge strøm aldeles helt uten konkuranse?

  Jeg får for eksempel ikkekjøpt råbillig strøm nordfra, da de ikke kan gi med samme pris fordi om samkjøringsnettet dekker hele landet

  Alf Kvaløy

  Hei! Strømsalg i Norge er veldig sterkt konkurranseutsatt ettersom det er et fritt marked.

  Det er imidlertid kapasitetsbegrensninger på el-nettet mellom landsdelene. Dette påvirker prisen i de ulike prisområdene.

  Andreas Veggeland, Kommunikasjonssjef
 • DEL

  Hei

  Bra dere stiller opp å svare på spørsmål. 👍

  Hva er prisen på

  Lyse gass pr.kW kontra strømprisen pr/kW? Er det perioder nå hvor det lønner seg å fyre med gass?

  Alfred

  Hei! Tusen takk!

  Vi skal sjekke opp dette med gasspriser.

  Andreas Veggeland, Kommunikasjonssjef
 • DEL

  I avtaler avtales det SPOT pris

  Hvordan oppstår denne prisen ?

  Kristoffer Alf Westlye

  Hei Kristoffer. Strømmarkedet i Norge reguleres gjennom kraftbørsen Nordpool. Produsentene selger strømmen de har tilgjengelig, og alle strømleverandørene kjøper den strømmen de har behov for til kundene sine time for time.

  Det betyr at alle strømleverandørene kjøper strømmen til samme pris. Den enkelte strømleverandør har ingen mulighet til å påvirke hva spotprisen de selger videre til kundene sine blir.

  Ane Marte Hausken, adm.dir. Lyse Energi
 • DEL

  "Akkurat nå ligger strømprisen i Sverige og Danmark på 15 øre. Hvordan forklarer du det. Vi betaler 82 øre."

  Sitat fra tidligere spørsmål fra Rune Olsen.

  Svaret deres er at det har vært mye sterk vind.

  Fra store norske leksikon (Sverige):

  Kjernekraft bidrar med 61 TWh årlig (2016). Samme år ble det produsert 62 TWh vannkraft og 15 TWh vindkraft. 14 TWh kom fra konvensjonelle varmekraftverk.

  Når vindkraft er en så liten del av kraftproduksjonen til Sverige, hvordan kan det ha seg at vind påvirker i så stor grad?

  Samme skrives det også om Norge. Norges vindkraftproduksjon er veldig liten.

  Martin

  Hei, både Sverige og Norge har bygget ut en del vindkraft etter 2016. Vindkraft påvirker også prisene ganske mye ettersom vindkraften må forbrukes straks den produseres.

  Andreas Veggeland, Kommunikasjonssjef
 • DEL

  Med de nye reglene for nettleien fra neste år vet vi den endelige strømprisen ikke før måneden er over.

  Per i dag kan strømleverandøren leverer neste dagens timeprisene

  ( totalprisen !, vil si, med alle avgifter og nettleien ) for strømmen dagen før, men dette blir nå vanskelig i fremtiden.

  Wolfgang Hochweller

  Det er dessverre vanskelig, også i dag, å vite nøyaktig hva strømregningen kommer til å bli på slutten av måneden. Dette fordi strømprisene varierer mye. Kunder som ønsker mer forutsigbarhet, kan inngå fastprisavtale.

  Andreas Veggeland, Kommunikasjonssjef
 • DEL
  User photography

  Vi har den siste tiden fulgt med hver eneste dag på strømprisene fra da prisene begynte å stige og bruker strøm når prisene er lavest. Ovnene er kalibrert til å slå seg på til faste klokkeslett der strømprisen er lavest og av når det er dyrt. Når jeg sjekker på nettsidene til lyse for å kvalitetssikre at forbruket stemmer, ser jeg at jeg er fakturert en time tidligere enn når strømmen faktisk ble brukt. Her mistenker jeg at klokken på strømmåleren bommer med en time og er en time for tidlig og innstilt på GMT tid og ikke norsk tid (+1t). Regner med tidligere fakturaer dobbeltsjekkes/beregnes?

  Øystein Finnesand

  Hei Øystein! Takk for at du er en oppmerksom strømkunde som følger godt med :)

  Det er riktig at måler går i norsk vintertid/GMT+1 hele året. Dette blir justert til sommertid etter at verdiene blir lest inn fra måler.

  Altså er fakturagrunnlaget korrekt og du blir fakturert for den strømprisen som var gjeldende da du faktisk forbrukte strømmen. Vi skal imidlertid følge opp for å sjekke om det kan være noe feil med selve forbruksvisningen hos deg.

  Andreas Veggeland, Kommunikasjonssjef
 • DEL

  Hvordan er strømprisene for oss med fjernvarme?

  astrid Gjuvsland

  Hei Astrid. Fjernvarmeprisene følger stort sett strømprisene. Men i tillegg er det lovbestemt at fjernvarme skal være billigere enn strøm for kunde (fordi det er et ønsket klimatiltak) og du har derfor et pristak på 112,5 øre/kWh (inkl mva).

  Ane Marte Hausken, adm.dir. Lyse Energi
 • DEL

  Hvordan vil Lyse forklare dette med digitale målere, forbruk og pris pr time når det kun nyttes gjennomsnitt pr døgn pr måned?

  Synes ikke det er rim i dette.

  Kjøper strøm fra Fjordkraft pga uoverensstemmelse med Lyse. Lyse eier og drifter nettet, registrerer målerstand og oversender dette til min leverandør. Hvorfor registres det høye topper ca hver 3. time? Hvorfor går det 0,6 kWh hele tiden når alt er avslått? Er det måleren som trekker strøm?

  De nye målerne skulle gi pris pr time ble det sagt.

  Øystein Larssen

  Ny modell for nettleie baserer seg på timesforbruk (maksimalt forbruk per time), avregnet på månedsbasis.

  For strømpris opererer forskjellige selskaper med ulike avtaler.

  Har du mistanke om at måleren ikke måler riktig er det fint om du tar kontakt med vårt kundesenter slik at vi kan få sjekket opp i dette.

  Håvard Tamburstuen - Adm. Dir Lyse Elnett
 • DEL

  Hvorfor er kraftoverføringen til og fra Danmark asymmetrisk. Ut fra informasjonen på Statnetts hjemmeside ser det ut som om maks kapasitet fra Norge til Danmark er 1700 MWh mens den er kun 1100 MWh fra Danmark til Norge.

  Knud Egil Svela

  Dette spørsmålet må nesten Statnett svare på.

  Andreas Veggeland, Kommunikasjonssjef
 • DEL

  Hvorfor går ikke strømprisene ned? Nå regner det så og si hver dag her på Vestlandet. Det har regnet i flere uker nå og skal fortsette å regne i uker fremover. Jeg har lest artikkel på artikkel der en av faktorene for høye strømpriser er lite vann i magasinene. Vannkraft er Norges største kilde til produksjon av strøm. Da burde prisene gå ned. Nå virker det som strømprisen blir satt basert tommel i været, den endrer seg også fra først å være spådd deretter endre seg samme dag. For meg virker det veldig vanskelig å forstå hva som styrer strømprisen og ingenting ser ut til å ha en effekt.

  Martin

  Det hjelper selvfølgelig noe med regn, men det må regne betydelig over lange perioder for å få fyllingsgraden opp på normale nivåer igjen.

  Dersom temperaturene faller og nedbøren kommer som snø, vil nedbøren heller ikke hjelpe på strømprisene før til neste år når snøen smelter.

  Andreas Veggeland, Kommunikasjonssjef
 • DEL
  User photography

  Tanken med nye målere er vel at alle skal fordele strømforbruket sitt bedre utover dagen enn vi har gjort til nå. Timepris skal motivere kundene til å flytte forbruket. Opplever imidlertid at timeprisene (spotpris) er lite tilgjengelig og at man derfor ikke får utnyttet denne effekten.

  Kunne Lyse gjort spotprisen for gjeldende og kommende døgn lett tilgjengelig i appen deres?

  (Spotpris for neste døgn blir vel tilgjengelig klokka 14:00.)

  Da er det enklere å planlegge feks lading av elbil.

  Ser andre strømleverandører gjør dette.

  Se vedlagt eksempel fra app til Haugaland Kraft.

  Kent Andre Veland

  Vi er enige med deg Kent, og jobber for å gjøre prisinformasjonen mer tilgjengelig. Akkurat nå ligger det på mine sider / lyse.no.

  Ane Marte Hausken, adm.dir. Lyse Energi
 • DEL

  Hvorfor kan jeg ikke se hvor mye strøm jeg har brukt så langt i dag? Oversikten viser strømforbruket i går og for i dag står det "Noe gikk galt! Vi har ikke data her nå, men prøv igjen senere.". Hvor ofte sendes data fra strømmåleren til Lyse?

  Ole

  Kjenner ikke til hva som er grunnen til at systemet ikke virker i dag. Prøv gjerne igjen senere.

  Data fra målerne sendes inn hver time.

  Håvard Tamburstuen - Adm. Dir Lyse Elnett
 • DEL

  Dere har tidligere solgt inn at jeg betalte en sum for å få en garanti pris.

  Dette ser jeg ikke at virker på regnin min nå, hvorfo har jeg betalt et månedsbeløp til dere for et produkt jeg ikke får?

  SL

  Prisgaranti har gitt god uttelling i år. Du kan ta kontakt med kundesenteret om du ønsker hjelp til å se hvor mye det har betydd for deg til nå.

  Ane Marte Hausken, adm.dir. Lyse Energi
 • DEL

  1) Norsk vannkraft er minimalt klimavtrykk, så hvorfor skal vi norske forbrukere betale CO2-avgift?

  2) Hvor stor andel av eksportkablene med nødvendig infrastruktur er betalt av mottakerlandene?

  Arvid Massen

  Vi betaler ikke CO2-avgift for vannkraften. (Se tidligere svar om hvordan CO2-kvoter likevel påvirker strømprisen).

  Utvekslingskablene som brukes både til å eksportere og importere kraft bygges og driftes av Statnett. Finansieringen deles etter det jeg vet vanligvis likt mellom landene.

  Andreas Veggeland, Kommunikasjonssjef
Publisert: