Mange restriksjoner for varetektsfanger

Gjennomsnittlig sittetid i varetekt var i fjor 57 dager, mot 59dager året før. Hele 41 prosent av fjorårets varetektsfanger ble,ifølge Kriminalomsorgens statistikk, pålagt ulike restriksjoner davaretekten begynte. Den vanligste restriksjonen var brev— ogbesøkskontroll - som fulgte med 1123 av 3941 nye varetekter. Nestvanligst var brev- og besøksforbud som ble brukt i forbindelse med448 av nyinnsettelsene i varetekt. Tredje vanligst er brev-,besøks- radio- og avisforbud, som ble benyttet i 34 tilfeller.