Billigere vann for folk flest

Foreløpige grovkalkyler tyder på at de gjennomsnittlige justeringene i forhold til dagens ordning synes å bli relativt små. Endringene, hvis de blir vedtatt som foreslått, vil slå ulikt ut.