Svart skjerm for Ryfylke-samarbeid

Stortingspolitikere har latt seg begeistre. Men Ryfylke forkaster planene om en kommunesammenslåing via datanettverk.