"SEAR" og "COIS" dømt til fengsel og erstatning

De to mennene som var tiltalt for omfattende ulovlig tagging idistriktet er dømt til henholdsvis 11 og 7 måneders fengsel, samterstatning og inndragning. Fem måneder av den lengste dommen erubetinget, noe som er svært uvanlig for denne typen skadeverk.