80-åring trimmer de eldre

— Du vet, det blir lett for mye stillesitting for oss pensjonister, sier Astrid Aareskjold alvorlig.