Revy til indre- og ytremedisin

Igjen har me måtta setja oss tilbake og gi oss over. Revy her og der. Kva gjer dei med oss?