640 millioner ut av Bystyret

Stavanger-ordfører Leif Johan Sevland sitter i styret for selskapermed en samlet egenkapital på 640 millioner kroner. De fleste eraksjeselskaper med lukkede møter.