Hagen: ­Jeg er ikke udemokratisk

Frp-leder Carl I. Hagen mener han er misforstått i synet på sentrumspartiene. Han påpeker at Frp ikke har fremmet forslag som kunne utradere partier med liten oppslutning.