- Uheldig sammenblanding av Viking og Høyre

Tidligere styremedlem i Viking og LO-sekretær Svein Fjellheim synes brevet fra Rugland blander sammen Høyre og Viking på en uheldig måte.