Med på samarbeid

Eit samrøystes fylkesutval sa i går ja til at fylkeskommunen blir med i eit felles interkommunalt selskap for levering av IKT-, rekneskaps— og lønningstjenester til deltakarane i FAR-samarbeidet (altså saman med Stavanger, Sola, Sandnes og Randaberg).