2364 barn trenger særskilt hjelp

Skolen som system påfører mange elever daglige nederlag, mener leder av Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) i Stavanger.