Utsira blir fyr uten folk

Kystens folk skal ikkje lenger vera i statens teneste i fyrtårn. Stortinget har vedteke at alle fyrstasjonar skal drivast utan fast tilsette på staden.