Hogstad-utslipp drepte fiskeyngel

Helt siden kompost— eringsanlegget på Hogstad åpnet har familien Malmin, vært plaget av lukt. I forrige uke oppdaget de at også bekken over eiendommen var blitt brun og luktet surt.