Rennfast nedbetalt før 2005

Trafikkveksten gjennom Rennfast i månedene april, mai og juni har vært rekordartet.