«Gammel» mat til de eldre

Skipper Worse deler ut vakumpakkede middager for hele uken. Prøveprosjektet skal vurderes før jul.